Electronic sewing machine Britex Shoes Machine - 341 - copy

Cylinder-bed Sewing Machine

Electronic sewing machine Britex Shoes Machine - 341 - copy

Product code : BR-246

Brand : Britex

Máy May Công Nghiệp Trụ ngang (65mm) Ổ ngữa lớn - Hiệu Britex, Model: BR-246

- Máy Trụ Ngang / Ống. Đường kính Ống nhỏ: 50mm

- 01 kim

- Ổ lớn, Ổ nằm ngang.

- Cơ cấu trụ kim, chân vịt và bàn lừa dạng Unison Feed.

- Khoảng không nâng chân vịt: 8mm bằng tay - 15mm bằng gạt gối.

*** Hàng chính hãng, Máy mới 100%.

*** Bảo hành Cơ lỗi do Nhà Sản Xuất 01 năm.

Electronic sewing machine Britex 

Genuine products, New machine 100%.

Warranty 12 months.