Máy may công nghiệp 02 kim - mũi zigzag chuỗi vòng 04/05 bước - Hiệu: Britex, Model: BR-1302-4W/5W.

Máy May Công Nghiệp ĐA KIM

Máy may công nghiệp 02 kim - mũi zigzag chuỗi vòng 04/05 bước - Hiệu: Britex, Model: BR-1302-4W/5W.

Mã sản phẩm : BR-1302-4W/5W

Thương hiệu : Britex

Máy may công nghiệp 02 kim - mũi zigzag chuỗi vòng 04/05 bước - Hiệu: Britex, Model: BR-1302-4W/5W.

- Máy 02 kim

- Tạo mũi chỉ Zigzag

- Động cơ: Truyền động từ moto bên ngoài thông qua dây cuaroa.

*** Máy sử dụng cơ cấu cam bên trong để cho kim di chuyển 4 điểm ở bên trái và bên phải giúp thực hiện khâu chuỗi vòng tròn kép. Chức năng tao ra mũi răng đơn và răng kép. Máy được sử dụng cho việc sản xuất quần áo đan của phụ nữ, quần áo trẻ em, khăn tay và các sản phẫm tương tự.

*** Hàng chính hãng, Máy mới 100%.

*** Bảo hành Cơ lỗi do Nhà Sản Xuất 01 năm.

Máy may công nghiệp 02 kim - mũi zigzag chuỗi vòng 04/05 bước - Hiệu: Britex, Model: BR-1302-4W/5W.

- Máy 02 kim

- Tạo mũi chỉ Zigzag

- Động cơ: Truyền động từ moto bên ngoài thông qua dây cuaroa.

*** Máy sử dụng cơ cấu cam bên trong để cho kim di chuyển 4 điểm ở bên trái và bên phải giúp thực hiện khâu chuỗi vòng tròn kép. Chức năng tao ra mũi răng đơn và răng kép. Máy được sử dụng cho việc sản xuất quần áo đan của phụ nữ, quần áo trẻ em, khăn tay và các sản phẫm tương tự.

*** Hàng chính hãng, Máy mới 100%.

*** Bảo hành Cơ lỗi do Nhà Sản Xuất 01 năm.