Máy may công nghiệp 01 kim ổ lớn - Hiệu Britex, Model: BR-202.