Máy vắt sổ CN (Mẫu Siruba); 01 kim 03 chỉ / 02 kim 04 chỉ; Mũi chỉ Back Latching Stitch. Model: BR-737-BK / BR-747-BK.

Máy vắt sổ Công Nghiệp

Máy vắt sổ CN (Mẫu Siruba); 01 kim 03 chỉ / 02 kim 04 chỉ; Mũi chỉ Back Latching Stitch - Hiệu: Britex, Model: BR-737-BK / BR-747-BK.

Mã sản phẩm : BR-737-BK / 747-BK

Thương hiệu : Britex

Máy vắt sổ CN (Mẫu Siruba); 01 kim 03 chỉ / 02 kim 04 chỉ; Mũi chỉ Back Latching Stitch - Hiệu: Britex, Model: BR-737-BK / BR-747-BK 

- Số Kim & Chỉ.

  • Máy 01 kim 03Chỉ : BR-737-BK.
  • Máy 02 kim 04Chỉ : BR-747-BK.

- Máy Cơ.

- Mẫu SIRUBA.

- Mũi Chỉ Chốt mặt dưới / Back Latching Stitch

*** Hàng chính hãng, Máy mới 100%.

*** Bảo hành Cơ lỗi do Nhà Sản Xuất 01 năm.

1) Mũi chỉ mẫu vắt Sổ 03 ống, Model: BR-737-BK.

2) Mũi chỉ mẫu vắt Sổ 03 ống, Model: BR-747-BK