Máy vắt sổ CN (Mẫu Đời K) 02 kim 03 chỉ / 04 chỉ / 05 chỉ mô tơ liền Trục. Model: BR-MX637KD / BR-MX647KD / BR-MX657-KD

Máy vắt sổ Công Nghiệp

Máy vắt sổ CN (Mẫu Đời K) 02 kim 03 chỉ / 04 chỉ / 05 chỉ mô tơ liền Trục - Hiệu Britex, Model: BR-MX637KD / BR-MX647KD / BR-MX657-KD
  • Máy vắt sổ CN (Mẫu Đời K) 02 kim 03 chỉ / 04 chỉ / 05 chỉ mô tơ liền Trục - Hiệu Britex, Model: BR-MX637KD / BR-MX647KD / BR-MX657-KD
  • Máy vắt sổ CN (Mẫu Đời K) 02 kim 03 chỉ / 04 chỉ / 05 chỉ mô tơ liền Trục - Hiệu Britex, Model: BR-MX637KD / BR-MX647KD / BR-MX657-KD
  • Máy vắt sổ CN (Mẫu Đời K) 02 kim 03 chỉ / 04 chỉ / 05 chỉ mô tơ liền Trục - Hiệu Britex, Model: BR-MX637KD / BR-MX647KD / BR-MX657-KD
  • Máy vắt sổ CN (Mẫu Đời K) 02 kim 03 chỉ / 04 chỉ / 05 chỉ mô tơ liền Trục - Hiệu Britex, Model: BR-MX637KD / BR-MX647KD / BR-MX657-KD

Máy vắt sổ CN (Mẫu Đời K) 02 kim 03 chỉ / 04 chỉ / 05 chỉ mô tơ liền Trục - Hiệu Britex, Model: BR-MX637KD / BR-MX647KD / BR-MX657-KD

Mã sản phẩm : BR-647KD / BR-657KD

Thương hiệu : Britex

Mô tả :

Máy vắt sổ CN (Mẫu Đời K) 02 kim 03 chỉ / 04 chỉ / 05 chỉ mô tơ liền Trục - Hiệu Britex, Model: BR-MX637KD / BR-MX647KD / BR-MX657-KD

- Số Kim & Chỉ.

  • Máy 01 kim 03Chỉ : BR-MX637KD.
  • Máy 02 kim 04Chỉ : BR-MX647KD.
  • Máy 02 kim 05Chỉ : BR-MX657KD.

​- Đầu cao, trụ kim cao, mẫu Siruba đời K.

- Môtơ liền trục, điều chỉnh tốc độ, tiết kiệm điện năng lên đến 40%.

- Board Quixing, ổn định.

***Hàng chính hãng, Máy mới 100%.

*** Bảo hành bộ Board Mạch: 2 năm. Bảo hành Cơ lỗi do Nhà Sản Xuất 01 năm.

1) Mũi chỉ mẫu vắt Sổ 03 ống, Model: BR-MX637KD.

2) Mũi chỉ mẫu vắt Sổ 04 ống, Model: BR-MX647KD.

3) Mũi chỉ mẫu vắt Sổ 03 ống, Model: BR-MX657KD.