Doanh nghiệp xuất khẩu dệt may dồi dào đơn hàng

Thông tin

Doanh nghiệp xuất khẩu dệt may dồi dào đơn hàng

Theo đó, kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm đạt 9,7 tỉ USD, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước, do sự phục hồi mạnh mẽ tại Mỹ, thị trường xuất khẩu chính.

Chỉ tính riêng trong tháng 4-2021, theo SSI, tăng trưởng xuất khẩu sang Mỹ đạt 84% so với cùng kỳ, trong khi EU tăng 52% so với cùng kỳ năm ngoái, sự phục hồi mạnh mẽ này sẽ duy trì đến quý III năm nay.

Nếu tính ở thị trường Mỹ, Việt Nam tiếp tục giành được thị phần từ Trung Quốc, khi thị phần của Trung Quốc giảm từ 28,5% trong tháng 12-2020 còn 23,6% trong tháng 3-2021; thị phần của Việt Nam tăng từ 12,7% lên 15,6% so với cùng kỳ...