Electronic sewing machine Britex Shoes Machine - 341

Cylinder-bed Sewing Machine

Electronic sewing machine Britex Shoes Machine - 341

Product code : BR-341

Brand : Britex

Máy May CN Trụ ngang / Ống, Chuyên Ráp, Ổ lớn - Hiệu Britex, Model: BR-341

- Máy Trụ Ngang / Ống, 01 kim

- Ổ lớn, Ổ nằm ngang

- Chân vịt bước, Trụ kim bơi

- Chuyên Ráp

- Xs: Trung Quốc

***Hàng chính hãng, Máy mới 100%.

***Bảo hành Cơ lỗi do Nhà Sản Xuất 01 năm.

*** Chuyên hàng Balo, Túi Xách.

Electronic sewing machine Britex 

Genuine products, New machine 100%.

Warranty 12 months.