Infomation

Infomation

Hướng dẫn cơ bản để chọn máy may công nghiệp tốt nhất - copy - copy - copy

Hướng dẫn cơ bản để chọn máy may công nghiệp tốt nhất - copy - copy - copy

Máy may công nghiệp được sử dụng cho nhiều thứ khác nhau. Từ bọc cho đến may mặc, máy may công nghiệp có thể xử lý các dạng phức tạp cũng như nhiều loại vật liệu.

Detail

Hướng dẫn cơ bản để chọn máy may công nghiệp tốt nhất - copy - copy

Hướng dẫn cơ bản để chọn máy may công nghiệp tốt nhất - copy - copy

Máy may công nghiệp được sử dụng cho nhiều thứ khác nhau. Từ bọc cho đến may mặc, máy may công nghiệp có thể xử lý các dạng phức tạp cũng như nhiều loại vật liệu.

Detail

Hướng dẫn cơ bản để chọn máy may công nghiệp tốt nhất - copy

Hướng dẫn cơ bản để chọn máy may công nghiệp tốt nhất - copy

Máy may công nghiệp được sử dụng cho nhiều thứ khác nhau. Từ bọc cho đến may mặc, máy may công nghiệp có thể xử lý các dạng phức tạp cũng như nhiều loại vật liệu.

Detail

Hướng dẫn cơ bản để chọn máy may công nghiệp tốt nhất

Hướng dẫn cơ bản để chọn máy may công nghiệp tốt nhất

Máy may công nghiệp được sử dụng cho nhiều thứ khác nhau. Từ bọc cho đến may mặc, máy may công nghiệp có thể xử lý các dạng phức tạp cũng như nhiều loại vật liệu.

Detail

Dệt may Việt Nam và những thách thức nội tại

Dệt may Việt Nam và những thách thức nội tại

(Chinhphu.vn) - Nhiều năm qua, Việt Nam đã chuyển đổi từ một nền kinh tế dựa nhiều vào viện trợ nước ngoài sang một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và có kim ngạch xuất khẩu ngày càng lớn. Tính đến nay, 31 ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam có kim ngạch trị giá trên 1 tỷ đô la Mỹ, trong đó có 6 ngành hàng có giá trị trên 10 tỷ đô. Nhận diện và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các ngành hàng tỷ đô luôn được Chính phủ quan tâm, để các DN và mặt hàng này của Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên thị trường quốc tế.

Detail

Textile and garment Vietnam is active in raw materials to benefit from CPTPP - copy

Textile and garment Vietnam is active in raw materials to benefit from CPTPP - copy

Ngành dệt may, da giày, thủy sản... dù được đánh giá có lợi thế lớn khi CPTPP có hiệu lực nhưng vẫn lo ngại khó tận dụng

Detail

Textile and garment Vietnam is active in raw materials to benefit from CPTPP - copy - copy

Textile and garment Vietnam is active in raw materials to benefit from CPTPP - copy - copy

Ngành dệt may, da giày, thủy sản... dù được đánh giá có lợi thế lớn khi CPTPP có hiệu lực nhưng vẫn lo ngại khó tận dụng

Detail

Textile and garment Vietnam is active in raw materials to benefit from CPTPP - copy - copy - copy

Textile and garment Vietnam is active in raw materials to benefit from CPTPP - copy - copy - copy

Ngành dệt may, da giày, thủy sản... dù được đánh giá có lợi thế lớn khi CPTPP có hiệu lực nhưng vẫn lo ngại khó tận dụng

Detail